Responsabil mediu

Responsabil mediu

  • sa evalueze impactul de mediu produs de companie si poate actiona in sensul reducerii si chiar al eliminarii lui, prin respectarea normelor legale
  • sa-si asume realizarea si indeplinirea de planuri pentru reducerea poluarii si chiar implementarea unor sisteme de management de mediu
  • sa monitorizeze si sa imbunatateasca activitatile legate de mediu
  • sa stabileasca masurile de reducere a impactului asupra mediului;
  • sa realizeze auditul intern pe probleme de management de mediu;
  • sa identifice aspectele legate de mediu, ce caracterizeaza activitatile desfasurate de firma
  • sa pregateasca documentatiile necesare si sa asigure obtinera autorizatiilor, acordurilor, avizelor din domeniul protecsiei mediului, necesare pentru desfasurarea activitatii;

Intrebari?

Puteti lua legatura cu noi prin Whatsapp

Asigurăm consultanță SSM, PSI-SU, RSVTI-ISCIR, Mediu.

Contact

0753 056 491

contact@pavelmariusssm.ro