PSI-SU – Prevenirea și Stingerea Incendiilor – Situații de Urgență

Atributii PSI-SU:

Dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi responsabilităţilor pentru apărarea împotriva incendiilor;

Dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

Dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;

Dispoziţii privind măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase;

Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;

Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;

Executarea de controale periodice pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor pentru depistarea şi înlăturarea stărilor de pericol, cu informarea conducerii obiectivului;

Pregătirea tematicii, verificarea efectuării la timp a instructajelor P.S.I la personalul angajat al obiectivului;

Efectuarea instructajelor P.S.I responsabilii locurilor de muncă şi personalului angajat;

Asistentă tehnică cu ocazia controalelor executate de autorităţi pe linia apărării împotriva incendiilor;

Planificarea şi executarea exerciţiilor privind modul de acţiune în caz de incendiu;

Furnizarea, verificarea şi încărcarea stingătoarelor;

Organizare demonstraţii practice (Exerciţii de Evacuare şi Utilizare Stingător)

Documentatia PSI-SU se intocmeste o singura data, la inceputul colaborarii si este reactualizata ori de cate ori este cazul.

Intrebari?

Puteti lua legatura cu noi prin Whatsapp

Asigurăm consultanță SSM, PSI-SU, RSVTI-ISCIR, Mediu.

Contact

0753 056 491

contact@pavelmariusssm.ro