Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor

Documente si atributii operator RSVTI:

Activitatea operatorului RSVTI este foarte importanta din punct de vedere al sigurantei oamenilor si instalatiilor care sunt sub incidenta ISCIR.

Atributiile operatorului RSVTI:

 • identificarea şi înregistrarea echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR,
 • transmiterea datelor spre înregistrare la Inspecţia Teritorială ISCIR,
 • monitorizeaza întreţinerea şi reparaţiile echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au în evidenţă,
 • monitorizarea înlocuiri unor piese sau instalaţii din domeniul ISCIR pe care le au în evidenţă,
 • monitoarizarea montajului şi punerea în funcţiune a unor piese, echipamente sau instalaţii din domeniul ISCIR, pe care le au în evidenţă,
 • monitoarizarea exploatarii corecte şi legală a echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au în evidenţă,
 • elaborarea si aplicarea in practica a instrucţiunilor de folosire ale fiecărui echipament/instalaţie,
 • anunţarea în scris, în caz de accidente a Inspecţiei Teritoriale ISCIR,
 • anunţarea în scris, a directorului general de necesitatea opririi unor instalaţii sau echipamente ISCIR ,
 • anunţarea în scris, a directorului general de nerespectarea regimului de folosire a instalaţiilor sau echipamentelor ISCIR,
 • înregistrarea evidenţei echipamentelor/instalaţiilor într-un registru cu urmărirea efectuării verificărilor tehnice oficiale,
 • interzicerea manevrării instalaţiilor/echipamentelor de către persoane neautorizate,

Instruiri si vize anuale:

 • instruirea deservenții conform prescripțiilor tehnice ISCIR;
 • instruirea si autorizarea deservenți care intra in competenta RSVTI;
 • urmarirea termenul la care expira viza anuala a deserventilor;
 • examinarea si aplicare viza anuala.
 • sa identifice principalele caracteristici ale sistemului/ procesului supus evaluarii, alegerea metodei de evaluare si stabilirea instrumentelor de lucru

Intrebari?

Puteti lua legatura cu noi prin Whatsapp

Asigurăm consultanță SSM, PSI-SU, RSVTI-ISCIR, Mediu.

Contact

0753 056 491

contact@pavelmariusssm.ro