SSM – Securitate și Sănătate în Muncă

Atributii S.S.M:

Elaborarea deciziilor interne de organizare a activităţii de securitate şi sănătate în muncă;

Identificarea riscurilor;

Stabilirea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul protecţiei muncii, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate;

Elaborare Instrucţiuni Proprii de securitate și sănătate în muncă fie pentru echipamente, fie pentru activități, în funcție de situația organizației;

Efectuarea instruirii introductiv generale și a celei periodice suplimentare;

Elaborarea tematicilor pentru toate fazele de instruire (introductiv generală, la locul de muncă, periodică);

Stabilirea şi întocmirea evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific;

Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă;

Întocmirea listelor cu meseriile şi a profesiile prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere;

Elaborare şi actualizare Plan de Prevenire şi Protecţie;

Cercetarea accidentelor de muncă ce au produs incapacitate temporară de muncă;

Suport pentru identificarea riscurilor conform HG. 355/2006 la angajarea personalului și la efectuarea controlului medical periodic;

Evaluarea conformării cu cerințele legale;

Consultanţă în domeniu;

Asistentă de specialitate pentru audit intern. 

Întocmirea evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru fiecare loc de muncă;

Întocmirea Planului de Prevenire şi Protecţie conform HG. 1425/2006 în urma Evaluării de Riscuri;

Întocmirea Fişelor de Măsuri, în urma Evaluării de Riscuri. Coordonatorul in materie de sanatate si securitate in munca (studii medii sau superioare) se ocupa in principal cu

Întocmirea Fişelor de Măsuri, în urma Evaluării de Riscuri. Coordonatorul in materie de sanatate si securitate in munca (studii medii sau superioare) se ocupa in principal cu

– informarea despre factorii de proiectare si monitorizarea riscurilor,
– elaborarea si dezvoltarea Planului de securitate si sanatate si a Registrului de coordonare,
– revizuirea Planului cu fazele de constructie,
– stabilirea masurilor generale de securitate si sanatate aplicabile santierului,
– furnizarea de consiliere profesionala,
– organizarea si participarea la sedinte,
– prevenirea accidentelor de munca pe santier.

Documentatia SSM se intocmeste o singura data, la inceputul colaborarii si este reactualizata ori de cate ori este cazul.

Intrebari?

Puteti lua legatura cu noi prin Whatsapp

Asigurăm consultanță SSM, PSI-SU, RSVTI-ISCIR, Mediu.

Contact

0753 056 491

contact@pavelmariusssm.ro